Członkowie

Zarząd Stowarzyszenia:
Agnieszka Koziana – przewodnicząca
Maria Ludwig – wiceprzewodnicząca
Ismena Francuz – sekretarz-skarbnik

Członkowie założyciele:
Ożańska- Duda Katarzyna
Kielian Andrzej
Walkowiak Natalia
Koziana Agnieszka
Kupińska Anna
Polaczek Irena
Lechowicz Agata
Ludwig Maria

Członkowie:
Francuz Ismena
Kasprzyk Anna
Zbrzeska Anna