Członkowie

Zarząd Stowarzyszenia:
ks. Andrzej Kielian – przewodniczący
Katarzyna Ożańska-Duda – wiceprzewodniczący
Natalia Walkowiak – sekretarz-skarbnik

Członkowie założyciele:
Kielian Andrzej
Ożańska- Duda Katarzyna
Walkowiak Natalia
Kopta Beata
Koziana Agnieszka
Kupińska Anna
Polaczek Irena
Lechowicz Agata
Ludwig Maria