Misja i wizja

Polskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza

Nazwa Katecheza Dobrego Pasterza opisuje całą istotę naszej pracy: przypowieść o Dobrym Pasterzu to piękny obraz ufnej relacji między Bogiem a dzieckiem, i to owa relacja znajduje się w centrum tego biblijnego fragmentu. Jednocześnie metoda katechezy dba o rozwój człowieka jako całości – osoby duchowej, cielesnej, społecznej.

Katecheza jest drogą, na której dzieci i dorośli wspólnie mogą wzrastać w wierze. Bóg i dziecko spotykają się ze sobą w wyjątkowy sposób. Wspieranie tej relacji jest zadaniem dorosłego – kierowanym przez Ducha Bożego. Starannie przygotowane miejsce, atrium, pomaga dzieciom rozwijać ich relację z Bogiem. Przedmioty, które dziecko bierze do ręki, mówią mu Bogu. Katecheza Dobrego Pasterza według Sofii Cavalletti i Gianny Gobbi jest ścieżką dla dzieci w wieku od trzech do dwunastu lat, a jednocześnie dla dorosłych, którzy im  towarzyszą. Taka wizja wzrostu człowieka oraz metoda Marii Montessori umożliwiają autentyczne spotkanie dziecka z Bogiem i są zgodne z katolickimi podstawami teologicznymi oraz założeniami edukacyjnymi Sofii Cavalletti i Gianny Gobbi.