Szkoła dla rodziców

SZKOLENIA DLA RODZICÓW

Propozycja skierowana do osób pragnących świadomie budować relację z dzieckiem opartą na więzi.

Cykl spotkań rozwijających kompetencje rodziców i opiekunów. Uczy lepiej rozumieć mechanizmy postępowania dzieci i pozwala radzić sobie z wyzwaniami wychowania.

Program „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” oparty jest na książce autorstwa Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Poszczególne spotkania poruszają następującą tematykę: świadomość własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.

Tematyka poszczególnych zagadnień:

 • Budowanie zdrowej relacji dorosły-dziecko.
 • Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak aby były respektowane przez dziecko.
 • Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć.
 • Aktywne, wspierające słuchanie.
 • Motywowanie dziecka do współdziałania.
 • Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka.
 • Uwalnianie dzieci od grania ról narzucanych w domu i szkole.
 • Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.
 • Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Adresaci programu:

 • nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja i kadra zarządzająca szkołą lub przedszkolem
 • rodzice
 • katecheci, duszpasterze, siostry zakonne
 • pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci
 • profesjonaliści zainteresowani prowadzeniem szkoły
 • osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej oraz konkretna praktyczna wiedza pozwalają skutecznie stosować nabyte umiejętności w sytuacjach życia rodzinnego i szkolnego.

Kursy rozpoczniemy w połowie września 2018 r. Będziemy prowadzić dwie grupy – weekendową i tygodniową. 

 • Grupa tygodniowa będzie odbywała zajęcia w każdy wtorek
  od 25 września- 27 listopada w godzinach 17.00-20.00
 • Grupa weekendowa odbędzie kurs w ciągu 3 sobót po 10 godzin każda –
  13, 20, 27 października w godzinach 10.00-20.00 z przerwą obiadową.

Kuria Metropolitalna w Krakowie, ul. Franciszkańska 3

Całkowity koszt kursu – 600 zł

Istnieje możliwość dofinansowania kursu  dla osób korzystających z kursu za pośrednictwem kurii w kwocie 120 zł.

Płatności mogą być dokonywane w elastycznych ratach. 

 

Liczba miejsc w grupie to 15 osób.
O miejscu w grupie dofinansowanej ze środków kurii decyduje wpłata zaliczki w wysokości 150 zł na konto 89 1090 1665 0000 0001 3618 5254
do dnia 15 czerwca.
w tytule należy podać: zaliczka na kurs Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, wybrany termin, imię i nazwisko.