Polityka prywatności

Postanowienia wstępne
Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków), identyfikujące się numerami NIP: 6751608395, REGON: 368166014, KRS: 0000692912. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych
1. Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
2. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
o Wstąpiły do Stowarzyszenia;
o Brały udział w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
o Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
o Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu lub maila;
o Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie.
3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail
: pskdp.pl@gmail.com

Zasady przetwarzania danych
4. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
5. Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych szkoleniach.
6. Przetwarzamy dane na podstawie wysłanej karty zgłoszenia na kurs.
7. Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków o Walnym Zgromadzeniu.
8. Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia,
adres zamieszkania, informacje opcjonalne (kierunek studiów, miejsce pracy, dane do faktury).