Aktualności

Kolejna edycja Kursu Dobrego Pasterza – poziom I cz. 2

Właśnie ruszyły zapisy na koleją edycję Kursu Dobrego Pasterza – poziom I cz. 2, który odbędzie się w dniach od 28 do 29 września 2019 r. w Krakowie. Poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące nadchodzącego kursu.  Zapraszamy do udziału!

Kurs Formacyjny Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom I część 2
28 – 29 września 2019 r.

Prowadząca:
Dr hab. Barbara Surma, prof. AIK jest absolwentką oraz adiunktem Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła dwuletnie studia katechetyczne w Centrum Formacyjnym Il Buon Pastore w Rzymie prowadzone przez Sofię Cavalletti. Jest też pedagogiem Montessori. Teorię łączy z praktyką, pracując z dziećmi w różnym wieku od ponad dwudziestu lat.

Program szkolenia:.

Adwent i Boże Narodzenie.
Analiza wybranych tekstów biblijnych – Proroctwa i Dzieciństwo Jezusa.
Prezentacja zajęć i praca z tekstami i materiałami – przygotowanie do Bożego Narodzenia – geografia biblijna, proroctwa, Diorama.
Celebracje liturgiczne.
Modlitwa dziecka i odpowiedź dziecka na głoszenie Ewangelii.
Wielkanoc
Wychowanie moralne
Liturgia – gesty liturgiczne, przygotowanie do świadomego uczestnictwa we mszy św.
Ostatnia Wieczerza
Zmartwychwstanie – analiza tekstów biblijnych i prezentacje dla dzieci.
Maksymy

Plan szkolenia:
28 września (sobota), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

29 września (niedziela), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

Zapisy/kontakt: e-mail: pskdp.pl@gmail.com
Opłata za kurs: 390 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
89 1090 1665 0000 0001 3618 5254
W tytule przelewu: imię i nazwisko kurs KDP 2/2019

Prosimy o zgłoszenie drogą mailową chęci uczestnictwa w szkoleniu e-mail: pskdp.pl@gmail.com. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty w wysokości 390 zł do dnia 20 września.

Pobierz: Karta zgłoszenia

Liczba uczestników kursu: 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat); minimalna liczba uczestników to 10 osób.

Zapisy na kurs formacyjny – poziom I

W dniach od 16- 17 lutego 2019 r. odbędzie się Kurs Formacyjny Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom I organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Prowadząca:
Dr hab. Barbara Surma jest absolwentką oraz adiunktem Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła dwuletnie studia katechetyczne w Centrum Formacyjnym Il Buon Pastore w Rzymie prowadzone przez Sofię Cavalletti. Jest też pedagogiem Montessori. Teorię łączy z praktyką, pracując z dziećmi w różnym wieku od ponad dwudziestu lat.

Program szkolenia:
Wprowadzenie do Katechezy Dobrego Pasterza – omówienie założeń pedagogicznych.
Bóg. Dziecko. Dorosły – w koncepcji Sofii Cavalletti.
Metoda znaku – przypowieści.
Przypowieści o Królestwie Bożym dla dzieci młodszych – nauczanie Jezusa.
Kształtowanie obrazu Boga – przypowieść o Dobrym Pasterzu.
Biblia i liturgia
Chrzest św. wprowadzenie do katechezy liturgicznej.
Msza święta – podstawą wychowania liturgicznego.
Wielki Post i Wielkanoc – wybrane prezentacje.

Plan szkolenia:
16 lutego (sobota), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

17 lutego (niedziela), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

Zapisy/kontakt: e-mail: pskdp.pl@gmail.com
Opłata za kurs: 390 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
89 1090 1665 0000 0001 3618 5254
W tytule przelewu: imię i nazwisko kurs KDP 2019

Prosimy o zgłoszenie drogą mailową chęci uczestnictwa w szkoleniu e-mail: pskdp.pl@gmail.com). Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia uiszczenie opłaty w wysokości 390 zł do dnia 8 lutego.

Liczba uczestników kursu: 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat); minimalna liczba uczestników to 10 osób.

Zajęcia odbywać się będą w klasztorze Franciszkanów przy pl. Wszystkich Świętych 5 w Krakowie.

Kursy Katechezy Dobrego Pasterza

Polskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza organizuje kursy formacyjne oraz szkolenia dla rodziców. Kurs formacyjny  Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom II Część 2 rozpocznie się już 17 lipca 2018 r. w Krakowie i potrwa do 23 lipca. Szkolenia dla rodziców rozpoczną się połowie września 2018 r. Będziemy prowadzić dwie grupy – weekendową i tygodniową. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą kursów:
Kurs formacyjny
Szkolenia dla rodziców

Pytania dotyczące kursów można kierować pod adres mailowy: pskdp.pl@gmail.com

Co to jest Katecheza Dobrego Pasterza?

Nazwa Katecheza Dobrego Pasterza opisuje całą istotę naszej pracy: przypowieść o Dobrym Pasterzu to piękny obraz ufnej relacji między Bogiem a dzieckiem, i to owa relacja znajduje się w centrum tego biblijnego fragmentu. Jednocześnie metoda katechezy dba o rozwój człowieka jako całości – osoby duchowej, cielesnej, społecznej.

Katecheza jest drogą, na której dzieci i dorośli wspólnie mogą wzrastać w wierze. Bóg i dziecko spotykają się ze sobą w wyjątkowy sposób. Wspieranie tej relacji jest zadaniem dorosłego – kierowanym przez Ducha Bożego. Starannie przygotowane miejsce, atrium, pomaga dzieciom rozwijać ich relację z Bogiem. Przedmioty, które dziecko bierze do ręki, mówią mu Bogu. Katecheza Dobrego Pasterza według Sofii Cavalletti i Gianny Gobbi jest ścieżką dla dzieci w wieku od trzech do dwunastu lat, a jednocześnie dla dorosłych, którzy im  towarzyszą. Taka wizja wzrostu człowieka oraz metoda Marii Montessori umożliwiają autentyczne spotkanie dziecka z Bogiem i są zgodne z katolickimi podstawami teologicznymi oraz założeniami edukacyjnymi Sofii Cavalletti i Gianny Gobbi.