Zapisy na kurs formacyjny – poziom I

13 stycznia 2019

W dniach od 16- 17 lutego 2019 r. odbędzie się Kurs Formacyjny Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom I organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Prowadząca:
Dr hab. Barbara Surma jest absolwentką oraz adiunktem Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła dwuletnie studia katechetyczne w Centrum Formacyjnym Il Buon Pastore w Rzymie prowadzone przez Sofię Cavalletti. Jest też pedagogiem Montessori. Teorię łączy z praktyką, pracując z dziećmi w różnym wieku od ponad dwudziestu lat.

Program szkolenia:
Wprowadzenie do Katechezy Dobrego Pasterza – omówienie założeń pedagogicznych.
Bóg. Dziecko. Dorosły – w koncepcji Sofii Cavalletti.
Metoda znaku – przypowieści.
Przypowieści o Królestwie Bożym dla dzieci młodszych – nauczanie Jezusa.
Kształtowanie obrazu Boga – przypowieść o Dobrym Pasterzu.
Biblia i liturgia
Chrzest św. wprowadzenie do katechezy liturgicznej.
Msza święta – podstawą wychowania liturgicznego.
Wielki Post i Wielkanoc – wybrane prezentacje.

Plan szkolenia:
16 lutego (sobota), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

17 lutego (niedziela), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

Zapisy/kontakt: e-mail: pskdp.pl@gmail.com
Opłata za kurs: 390 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
89 1090 1665 0000 0001 3618 5254
W tytule przelewu: imię i nazwisko kurs KDP 2019

Prosimy o zgłoszenie drogą mailową chęci uczestnictwa w szkoleniu e-mail: pskdp.pl@gmail.com). Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia uiszczenie opłaty w wysokości 390 zł do dnia 8 lutego.

Liczba uczestników kursu: 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat); minimalna liczba uczestników to 10 osób.

Zajęcia odbywać się będą w klasztorze Franciszkanów przy pl. Wszystkich Świętych 5 w Krakowie.