Kurs formacyjny – poziom I cz.1

Kurs Formacyjny Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom I cz.1

9 – 11 czerwca 2023 r. w Opolu

!!!  KURS ODWOŁANY !!!

Opis kursu
Katecheza Dobrego Pasterza jest sposobem formacji wiary u dzieci w wieku 3-12 lat. Została opracowana ponad 50 lat temu przez biblistkę Sofię Cavalletti i uczennicę Montessori – Giannę Gobbi. Oparta jest na filozofii edukacyjnej Montessori. Na podstawie doświadczeń w pracy z dziećmi zostało utworzone święte, empiryczne środowisko edukacyjne, zwane Atrium.
W Atrium dzieci razem z ich katechetami słuchają, rozważają i świętują najważniejsze tajemnice wiary chrześcijańskiej objawione w Piśmie Świętym i Liturgii. Od 1954 r. czasu Katecheza rozprzestrzeniła się, stając się światowym ruchem. Została stworzona do wiary katolickiej, ale jest również adaptowana w innych wyznaniach chrześcijańskich.
Uczestnicy kursu zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat Katechezy Dobrego Pasterza oraz umiejętności, które umożliwią im tworzenie Atrium dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Prowadzące:
mgr Irena Polaczek – katechetka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej. Ukończyła Międzynarodowy Kurs w zakresie Pedagogiki Marii Montessori -Montessori-Diplom der Deutschen Montessori-Vereinigung e.V. Ukończyła również Kurs Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza, które jest członkiem Międzynarodowej Rady Katechezy Dobrego Pasterza (Consiglio). Od czterech lat jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Realizując postulaty M. Montessori, S. Cavalletti oraz G. Gobbi pozostawia swoim uczniom możliwość spotkania za pomocą zmysłów z Żywym Słowem. Wprowadza Katechezę Dobrego Pasterza w szkole i w przedszkolu. Ponadto współprowadzi Atrium przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu.

mgr Anna Kupińska -mgr teologii, oligofrenopedagog, oligokatecheta. Katecheta w zespole Szkół Specjalnych w Opolu. Ukończyła Kurs Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Od pięciu lat prowadzi Atrium przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu.

mgr Maria Ludwig – mgr teologii, pedagog z zakresu pedagogiki terapeutycznej i oligofrenopedagogiki, logopeda, katecheta w PSP nr 31 w Opolu. Ukończyła doskonalący Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi. Ukończyła Kursy Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza.
Prowadzi Atrium przy parafii pw. Bożego Ciała i św. Norberta w Opolu.

Program szkolenia:

Wydarzenia historyczne z życia Jezusa:
Ziemia Święta – geografia biblijna
Zwiastowanie
Narodzenie Jezusa
Ostatnia Wieczerza

Celebracje:
Boże Narodzenie
Liturgia Światła
Zesłanie Ducha Świętego

Tajemnica Królestwa Bożego
Przypowieść o ziarnku gorczycy
Przypowieść o perle

Chrystus Dobry Pasterz
Przypowieść o Dobrym Pasterzu
Psalm 23, 1

Msza Święta
Ołtarz
Kolory liturgiczne
Szaty liturgiczne
Tabernakulum
Przygotowanie kielicha
Gesty: gest krzyża, klęknięcie

Proroctwa:
Światłość
Dziecię

Rola nauczyciela, przygotowanie otoczenia, specyfika dziecka w okresie 3 – 6 rok życia

Plan szkolenia:
9 czerwca (piątek), godz. 9:00 – 18:00
9:00-9:15 Rozpoczęcie kursu, przywitanie uczestników
9:15-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 przerwa na obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 praca własna – przygotowywanie materiałów

10 czerwca (sobota), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 przerwa na obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 praca własna – przygotowywanie materiałów

11 czerwca (niedziela), godz. 9:00 – 16:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 przerwa na obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 zakończenie kursu

 

Liczba uczestników kursu: 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat);

minimalna liczba uczestników to 20 osób. – NIEOSIĄGNIĘTA

Kurs przeznaczony jest dla katechetów, nauczycieli, studentów oraz wszystkich zainteresowanych wychowaniem religijnym dziecka.

Do tej pory odbyły się:

 

Kurs Formacyjny Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom I, część 1

18 – 19 lutego 2023 r. w Krakowie

Prowadząca:

Dr hab. Barbara Surma jest profesorem Akademii Ignatianum w Krakowie, Prodziekanem ds. Studenckich i Organizacji Kształcenia oraz Kierownikiem Katedry Badań nad Dzieciństwem. Ukończyła studia magisterskie z filozofii z zakresu pedagogiki religijnej na Akademii Ignatianum w Krakowie, a także pedagogikę przedszkolną w krakowskiej Akademii Pedagogicznej oraz studia katechetyczne w Centrum Formacyjnym Il Buon Pastore w Rzymie pod kierunkiem Sofii Cavalletti. Zafascynowana pracą z małymi dziećmi od wielu lat jest katechetą i prowadzi atrium. Swoim doświadczeniem pedagogicznym dzieli się ze studentami i nauczycielami montessoriańskimi, prowadząc kursy w kraju i za granicą.

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do Katechezy Dobrego Pasterza – omówienie założeń pedagogicznych.
  • Bóg. Dziecko. Dorosły – w koncepcji Sofii Cavalletti.
  • Metoda znaku – przypowieści.
  • Przypowieści o Królestwie Bożym dla dzieci młodszych – nauczanie Jezusa.
  • Kształtowanie obrazu Boga – przypowieść o Dobrym Pasterzu.
  • Biblia i liturgia.
  • Chrzest św. wprowadzenie do katechezy liturgicznej.
  • Msza święta – podstawą wychowania liturgicznego.
  • Wielki Post i Wielkanoc – wybrane prezentacje.

 

Plan szkolenia:

18 lutego (sobota), godz. 9:00 – 18:00

9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami

10:30-10:45 przerwa na kawę

10:45-12:15 prezentacje

12:15-12:30 przerwa na kawę

12:30-13:30 prezentacje

13:30-14:15 obiad

14:15-15:45 prezentacje

15:45-16:00 przerwa na kawę

16:00-18:00 prezentacje

 

19 lutego (niedziela), godz. 9:00 – 18:00

9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami

10:30-10:45 przerwa na kawę

10:45-12:15 prezentacje

12:15-12:30 przerwa na kawę

12:30-13:30 prezentacje

13:30-14:15 obiad

14:15-15:45 prezentacje

15:45-16:00 przerwa na kawę

16:00-18:00 prezentacje

 

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza

Zapisy/kontakt: e-mail: pskdp.pl@gmail.com

Opłata za kurs: 400 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

89 1090 1665 0000 0001 3618 5254

W tytule przelewu: imię i nazwisko kurs KDP 2023

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest

wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia –  e-mail: pskdp.pl@gmail.com

WYPEŁNIJ KARTĘ ZGŁOSZENIA ONLINE

i uiszczenie opłaty w wysokości 400 zł do dnia 8 lutego.

 

Liczba uczestników kursu: 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat); minimalna liczba uczestników to 13 osób.

Zajęcia odbywać się będą w szkole przy ul. Wincentego Pola 4 w Krakowie.

Kurs Formacyjny Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom I cz.1

4 – 6 czerwca 2021 r. w Opolu

Opis kursu
Katecheza Dobrego Pasterza jest sposobem formacji wiary u dzieci w wieku 3-12 lat. Została opracowana ponad 50 lat temu przez biblistkę Sofię Cavalletti i uczennicę Montessori – Giannę Gobbi. Oparta jest na filozofii edukacyjnej Montessori. Na podstawie doświadczeń w pracy z dziećmi zostało utworzone święte, empiryczne środowisko edukacyjne, zwane Atrium.
W Atrium dzieci razem z ich katechetami słuchają, rozważają i świętują najważniejsze tajemnice wiary chrześcijańskiej objawione w Piśmie Świętym i Liturgii. Od 1954 r. czasu Katecheza rozprzestrzeniła się, stając się światowym ruchem. Została stworzona do wiary katolickiej, ale jest również adaptowana w innych wyznaniach chrześcijańskich.
Uczestnicy kursu zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat Katechezy Dobrego Pasterza oraz umiejętności, które umożliwią im tworzenie Atrium dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Prowadzące:
mgr Irena Polaczek – katechetka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej. Ukończyła Międzynarodowy Kurs w zakresie Pedagogiki Marii Montessori -Montessori-Diplom der Deutschen Montessori-Vereinigung e.V. Ukończyła również Kurs Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza, które jest członkiem Międzynarodowej Rady Katechezy Dobrego Pasterza (Consiglio). Od czterech lat jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Realizując postulaty M. Montessori, S. Cavalletti oraz G. Gobbi pozostawia swoim uczniom możliwość spotkania za pomocą zmysłów z Żywym Słowem. Wprowadza Katechezę Dobrego Pasterza w szkole i w przedszkolu. Ponadto współprowadzi Atrium przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu.

mgr Anna Kupińska -mgr teologii, oligofrenopedagog, oligokatecheta. Katecheta w zespole Szkół Specjalnych w Opolu. Ukończyła Kurs Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Od pięciu lat prowadzi Atrium przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu.

mgr Maria Ludwig – mgr teologii, pedagog z zakresu pedagogiki terapeutycznej i oligofrenopedagogiki, logopeda, katecheta w PSP nr 31 w Opolu. Ukończyła doskonalący Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi. Ukończyła Kursy Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza.
Prowadzi Atrium przy parafii pw. Bożego Ciała i św. Norberta w Opolu.

Program szkolenia:

Wydarzenia historyczne z życia Jezusa:
Ziemia Święta – geografia biblijna
Zwiastowanie
Narodzenie Jezusa
Ostatnia Wieczerza

Celebracje:
Boże Narodzenie
Liturgia Światła
Zesłanie Ducha Świętego

Tajemnica Królestwa Bożego
Przypowieść o ziarnku gorczycy
Przypowieść o perle

Chrystus Dobry Pasterz
Przypowieść o Dobrym Pasterzu
Psalm 23, 1

Msza Święta
Ołtarz
Kolory liturgiczne
Szaty liturgiczne
Tabernakulum
Przygotowanie kielicha
Gesty: gest krzyża, klęknięcie

Proroctwa:
Światłość
Dziecię

Rola nauczyciela, przygotowanie otoczenia, specyfika dziecka w okresie 3 – 6 rok życia

Plan szkolenia:
4 czerwca (piątek), godz. 9:00 – 18:00
9:00-9:15 Rozpoczęcie kursu, przywitanie uczestników
9:15-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 przerwa na obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 praca własna – przygotowywanie materiałów

5 czerwca (sobota), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 przerwa na obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 praca własna – przygotowywanie materiałów

6 czerwca (niedziela), godz. 9:00 – 16:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 przerwa na obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 zakończenie kursu

Miejsce: Opole, ul. O. Józefa Czaplaka 1. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa (parafia oo. Jezuitów).
Opłata za kurs: 400 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza:
89 1090 1665 0000 0001 3618 5254
W tytule przelewu: imię i nazwisko kurs KDP OPOLE 2021

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia oraz uiszczenie zaliczki w wysokości 200 zł do dnia 10 maja. Pozostałą opłatę należy dokonać do 31 maja.
kontakt: pskdp.pl@gmail.com

Liczba uczestników kursu: 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat); minimalna liczba uczestników to 10 osób.

Kurs przeznaczony jest dla katechetów, nauczycieli, studentów oraz wszystkich zainteresowanych wychowaniem religijnym dziecka.

Kurs odbędzie się z zachowaniem aktualnych wymagań sanitarno-epidemiologicznych w związku z pandemią COVID-19.