Kurs formacyjny – poziom I cz.1

Kurs Formacyjny Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom I cz.1

10 – 12 lutego 2020 r. w Opolu

Prowadzące:
mgr Irena Polaczek – katechetka w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej. Ukończyła Międzynarodowy Kurs w zakresie Pedagogiki Marii Montessori -Montessori-Diplom der Deutschen Montessori-Vereinigung e.V. Ukończyła również Kurs Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza, które jest członkiem Międzynarodowej Rady Katechezy Dobrego Pasterza (Consiglio). Od trzech lat jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Realizując postulaty M. Montessori, S. Cavalletti oraz G. Gobbi pozostawia swoim uczniom możliwość spotkania za pomocą zmysłów z Żywym Słowem. Wprowadza Katechezę Dobrego Pasterza w szkole i w przedszkolu. Ponadto współprowadzi Atrium przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu.

mgr Anna Kupińska -mgr teologii, oligofrenopedagog, oligokatecheta. Katecheta w zespole Szkół Specjalnych w Opolu. Ukończyła Kurs Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Od czterech lat prowadzi Atrium przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu.

Maria Ludwig – mgr teologii, pedagog z zakresu pedagogiki terapeutycznej i oligofrenopedagogiki, logopeda, katecheta w PSP nr 31 w Opolu. Ukończyła doskonalący Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi. Ukończyła Kursy Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza.
Prowadzi Atrium przy parafii pw. Bożego Ciała i św. Norberta w Opolu.

Program szkolenia:

Wydarzenia historyczne z życia Jezusa:
Ziemia Święta – geografia biblijna
Zwiastowanie
Narodzenie Jezusa
Ostatnia Wieczerza
Celebracja Bożego Narodzenia
Liturgia Światła
Celebracja Zesłania Ducha Świętego.

Tajemnica Królestwa Bożego
Przypowieść o ziarnku gorczycy
Przypowieść o perle

Chrystus Dobry Pasterz
Przypowieść o Dobrym Pasterzu
Psalm 23, 1

Msza Święta
Ołtarz
Kolory liturgiczne
Szaty liturgiczne
Tabernakulum
Przygotowanie kielicha
Gesty: gest krzyża, klęknięcie

Proroctwa:
Światłość
Dziecię

Rola nauczyciela, przygotowanie otoczenia, specyfika dziecka w okresie 3 – 6 rok życia

Plan szkolenia:
10 luty (poniedziałek), godz. 9:00 – 18:00
8:30 Adoracja Najśw. Sakramentu
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 praca własna – przygotowywanie materiałów

11 luty (wtorek), godz. 9:00 – 18:00
8:30 Adoracja Najśw. Sakramentu
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 praca własna – przygotowywanie materiałów

12 luty (środa), godz. 9:00 – 18:00
8:30 Adoracja Najśw. Sakramentu
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 praca własna – przygotowywanie materiałów

Miejsce: Opole, „Stara Księgarnia” przy ul. o. Józefa Czaplaka 1
Prosimy o zgłoszenie drogą mailową chęci uczestnictwa w szkoleniu –
e-mail: katechezadp@gmail.com 

Opłata za kurs: 290 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
89 1090 1665 0000 0001 3618 5254
W tytule przelewu: imię i nazwisko kurs KDP OPOLE 2020

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty w wysokości 290 zł do dnia 3 lutego.

Liczba uczestników kursu: 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat); minimalna liczba uczestników to 10 osób.