Kurs formacyjny – poziom I cz.1

Kurs Formacyjny Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom I cz.1

4 – 6 czerwca 2021 r. w Opolu

Opis kursu
Katecheza Dobrego Pasterza jest sposobem formacji wiary u dzieci w wieku 3-12 lat. Została opracowana ponad 50 lat temu przez biblistkę Sofię Cavalletti i uczennicę Montessori – Giannę Gobbi. Oparta jest na filozofii edukacyjnej Montessori. Na podstawie doświadczeń w pracy z dziećmi zostało utworzone święte, empiryczne środowisko edukacyjne, zwane Atrium.
W Atrium dzieci razem z ich katechetami słuchają, rozważają i świętują najważniejsze tajemnice wiary chrześcijańskiej objawione w Piśmie Świętym i Liturgii. Od 1954 r. czasu Katecheza rozprzestrzeniła się, stając się światowym ruchem. Została stworzona do wiary katolickiej, ale jest również adaptowana w innych wyznaniach chrześcijańskich.
Uczestnicy kursu zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat Katechezy Dobrego Pasterza oraz umiejętności, które umożliwią im tworzenie Atrium dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Prowadzące:
mgr Irena Polaczek – katechetka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej. Ukończyła Międzynarodowy Kurs w zakresie Pedagogiki Marii Montessori -Montessori-Diplom der Deutschen Montessori-Vereinigung e.V. Ukończyła również Kurs Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza, które jest członkiem Międzynarodowej Rady Katechezy Dobrego Pasterza (Consiglio). Od czterech lat jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Realizując postulaty M. Montessori, S. Cavalletti oraz G. Gobbi pozostawia swoim uczniom możliwość spotkania za pomocą zmysłów z Żywym Słowem. Wprowadza Katechezę Dobrego Pasterza w szkole i w przedszkolu. Ponadto współprowadzi Atrium przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu.

mgr Anna Kupińska -mgr teologii, oligofrenopedagog, oligokatecheta. Katecheta w zespole Szkół Specjalnych w Opolu. Ukończyła Kurs Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Od pięciu lat prowadzi Atrium przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu.

mgr Maria Ludwig – mgr teologii, pedagog z zakresu pedagogiki terapeutycznej i oligofrenopedagogiki, logopeda, katecheta w PSP nr 31 w Opolu. Ukończyła doskonalący Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi. Ukończyła Kursy Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza.
Prowadzi Atrium przy parafii pw. Bożego Ciała i św. Norberta w Opolu.

Program szkolenia:

Wydarzenia historyczne z życia Jezusa:
Ziemia Święta – geografia biblijna
Zwiastowanie
Narodzenie Jezusa
Ostatnia Wieczerza

Celebracje:
Boże Narodzenie
Liturgia Światła
Zesłanie Ducha Świętego

Tajemnica Królestwa Bożego
Przypowieść o ziarnku gorczycy
Przypowieść o perle

Chrystus Dobry Pasterz
Przypowieść o Dobrym Pasterzu
Psalm 23, 1

Msza Święta
Ołtarz
Kolory liturgiczne
Szaty liturgiczne
Tabernakulum
Przygotowanie kielicha
Gesty: gest krzyża, klęknięcie

Proroctwa:
Światłość
Dziecię

Rola nauczyciela, przygotowanie otoczenia, specyfika dziecka w okresie 3 – 6 rok życia

Plan szkolenia:
4 czerwca (piątek), godz. 9:00 – 18:00
9:00-9:15 Rozpoczęcie kursu, przywitanie uczestników
9:15-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 przerwa na obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 praca własna – przygotowywanie materiałów

5 czerwca (sobota), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 przerwa na obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 praca własna – przygotowywanie materiałów

6 czerwca (niedziela), godz. 9:00 – 16:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 przerwa na obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 zakończenie kursu

Miejsce: Opole, ul. O. Józefa Czaplaka 1. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa (parafia oo. Jezuitów).
Opłata za kurs: 400 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza:
89 1090 1665 0000 0001 3618 5254
W tytule przelewu: imię i nazwisko kurs KDP OPOLE 2021

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia oraz uiszczenie zaliczki w wysokości 200 zł do dnia 10 maja. Pozostałą opłatę należy dokonać do 31 maja.
kontakt: pskdp.pl@gmail.com

Liczba uczestników kursu: 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat); minimalna liczba uczestników to 10 osób.

Kurs przeznaczony jest dla katechetów, nauczycieli, studentów oraz wszystkich zainteresowanych wychowaniem religijnym dziecka.

Kurs odbędzie się z zachowaniem aktualnych wymagań sanitarno-epidemiologicznych w związku z pandemią COVID-19.