Kurs formacyjny – poziom I cz.2

Kurs Formacyjny Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom I część 2

25-27 czerwca 2022r., Opole

Opis kursu
Katecheza Dobrego Pasterza jest sposobem formacji wiary u dzieci w wieku 3-12 lat. Została opracowana ponad 50 lat temu przez biblistkę Sofię Cavalletti i uczennicę Montessori – Giannę Gobbi. Oparta jest na filozofii edukacyjnej Montessori. Na podstawie doświadczeń w pracy z dziećmi zostało utworzone święte, empiryczne środowisko edukacyjne, zwane Atrium.
W Atrium dzieci razem z ich katechetami słuchają, rozważają i świętują najważniejsze tajemnice wiary chrześcijańskiej objawione w Piśmie Świętym i Liturgii. Od 1954 r. czasu Katecheza rozprzestrzeniła się, stając się światowym ruchem. Została stworzona do wiary katolickiej, ale jest również adaptowana w innych wyznaniach chrześcijańskich.
Uczestnicy kursu zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat Katechezy Dobrego Pasterza oraz umiejętności, które umożliwią im tworzenie Atrium dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Prowadzące:
mgr Irena Polaczek – katechetka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej. Ukończyła Międzynarodowy Kurs w zakresie Pedagogiki Marii Montessori -Montessori-Diplom der Deutschen Montessori-Vereinigung e.V. Ukończyła również Kurs Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza, które jest członkiem Międzynarodowej Rady Katechezy Dobrego Pasterza (Consiglio). Członkini Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Realizując postulaty M. Montessori, S. Cavalletti oraz G. Gobbi pozostawia swoim uczniom możliwość spotkania za pomocą zmysłów z Żywym Słowem. Wprowadza Katechezę Dobrego Pasterza w szkole i w przedszkolu. Ponadto współprowadzi Atrium przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu.

mgr Anna Kupińska – mgr teologii, oligofrenopedagog, oligokatecheta. Katecheta w zespole Szkół Specjalnych w Opolu. Ukończyła Kurs Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Od pięciu lat prowadzi Atrium przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu.

dr Maria Ludwig – dr teologii, pedagog z zakresu pedagogiki terapeutycznej i oligofrenopedagogiki, logopeda, katecheta w PSP nr 31 w Opolu. Ukończyła doskonalący Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi. Ukończyła Kursy Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom I i Poziom II) prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Prowadzi Atrium przy parafii pw. Bożego Ciała i św. Norberta w Opolu.

Plan szkolenia:
25.06. (sobota) : 9:00-18:00
26.06. (niedziela): 9:00-18:00
27.06. (poniedziałek): 9:00-16:00
W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe oraz jedna dłuższa przerwa obiadowa.

Program:

Wydarzenia historyczne z życia Jezusa:
– Mapa Ziemi Izraelskiej – puzzle
– Nawiedzenie św. Elżbiety
– Pokłon Mędrców
– Ofiarowanie Jezusa w świątyni
– Miasto Jeruzalem
– Pusty Grób

Celebracje:
– Biblia w kąciku modlitwy

Tajemnica Królestwa Bożego:
– Przypowieść o zaczynie
– Przypowieść i skarbie ukrytym w roli
– Przypowieść o zasiewie

Chrystus Dobry Pasterz:
– Obecność eucharystyczna Dobrego Pasterza
– Przypowieść o zagubionej owcy
– Misterium życia i śmierci

Msza Święta:
– Kalendarz liturgiczny
– Szaty liturgiczne
– Ołtarz cz. II
– Umycie rąk (Lavabo)
– Epikleza cz. II
– Ofiarowanie cz. II
– Przygotowanie kielicha cz. II
– Znak pokoju

Chrzest Święty:
– woda i słowo
– oleje święte
– gesty

Proroctwa:
– Matka
– Betlejem
– Gwiazda i berło

Zobacz zdjęcia z kursu

Kurs Formacyjny Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom I cz.2

28 – 29 września 2019 r.

Prowadząca:
Dr hab. Barbara Surma, prof. AIK jest absolwentką oraz adiunktem Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła dwuletnie studia katechetyczne w Centrum Formacyjnym Il Buon Pastore w Rzymie prowadzone przez Sofię Cavalletti. Jest też pedagogiem Montessori. Teorię łączy z praktyką, pracując z dziećmi w różnym wieku od ponad dwudziestu lat.

Program szkolenia:.
Adwent i Boże Narodzenie.
Analiza wybranych tekstów biblijnych – Proroctwa i Dzieciństwo Jezusa.
Prezentacja zajęć i praca z tekstami i materiałami – przygotowanie do Bożego Narodzenia – geografia biblijna, proroctwa, Diorama.
Celebracje liturgiczne.
Modlitwa dziecka i odpowiedź dziecka na głoszenie Ewangelii.
Wielkanoc
Wychowanie moralne
Liturgia – gesty liturgiczne, przygotowanie do świadomego uczestnictwa we mszy św.
Ostatnia Wieczerza
Zmartwychwstanie – analiza tekstów biblijnych i prezentacje dla dzieci.
Maksymy

Plan szkolenia:
28 września (sobota), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

29 września (niedziela), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

Zapisy/kontakt: e-mail: pskdp.pl@gmail.com
Opłata za kurs: 390 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
89 1090 1665 0000 0001 3618 5254
W tytule przelewu: imię i nazwisko kurs KDP 2/2019

Prosimy o zgłoszenie drogą mailową chęci uczestnictwa w szkoleniu e-mail: pskdp.pl@gmail.com. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty w wysokości 390 zł do dnia 20 września.

Pobierz: Karta zgłoszenia

Liczba uczestników kursu: 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat); minimalna liczba uczestników to 10 osób.

Zajęcia odbywać się będą w klasztorze Franciszkanów przy pl. Wszystkich Świętych 5 w Krakowie.