Kurs formacyjny – poziom I cz.2

Kurs Formacyjny Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom I cz.2

28 – 29 września 2019 r.

Prowadząca:
Dr hab. Barbara Surma, prof. AIK jest absolwentką oraz adiunktem Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła dwuletnie studia katechetyczne w Centrum Formacyjnym Il Buon Pastore w Rzymie prowadzone przez Sofię Cavalletti. Jest też pedagogiem Montessori. Teorię łączy z praktyką, pracując z dziećmi w różnym wieku od ponad dwudziestu lat.

Program szkolenia:.
Adwent i Boże Narodzenie.
Analiza wybranych tekstów biblijnych – Proroctwa i Dzieciństwo Jezusa.
Prezentacja zajęć i praca z tekstami i materiałami – przygotowanie do Bożego Narodzenia – geografia biblijna, proroctwa, Diorama.
Celebracje liturgiczne.
Modlitwa dziecka i odpowiedź dziecka na głoszenie Ewangelii.
Wielkanoc
Wychowanie moralne
Liturgia – gesty liturgiczne, przygotowanie do świadomego uczestnictwa we mszy św.
Ostatnia Wieczerza
Zmartwychwstanie – analiza tekstów biblijnych i prezentacje dla dzieci.
Maksymy

Plan szkolenia:
28 września (sobota), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

29 września (niedziela), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

Zapisy/kontakt: e-mail: pskdp.pl@gmail.com
Opłata za kurs: 390 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
89 1090 1665 0000 0001 3618 5254
W tytule przelewu: imię i nazwisko kurs KDP 2/2019

Prosimy o zgłoszenie drogą mailową chęci uczestnictwa w szkoleniu e-mail: pskdp.pl@gmail.com. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty w wysokości 390 zł do dnia 20 września.

Pobierz: Karta zgłoszenia

Liczba uczestników kursu: 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat); minimalna liczba uczestników to 10 osób.

Zajęcia odbywać się będą w klasztorze Franciszkanów przy pl. Wszystkich Świętych 5 w Krakowie.