Author archives: Patryk Kundera

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO B * 23.05.2021 * J 15, 26-27; 16, 12-15

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Kolejna edycja Kursu Dobrego Pasterza – poziom I cz. 2

Właśnie ruszyły zapisy na koleją edycję Kursu Dobrego Pasterza – poziom I cz. 2, który odbędzie się w dniach od 28 do 29 września 2019 r. w Krakowie. Poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące nadchodzącego kursu.  Zapraszamy do udziału!

Kurs Formacyjny Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom I część 2
28 – 29 września 2019 r.

Prowadząca:
Dr hab. Barbara Surma, prof. AIK jest absolwentką oraz adiunktem Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła dwuletnie studia katechetyczne w Centrum Formacyjnym Il Buon Pastore w Rzymie prowadzone przez Sofię Cavalletti. Jest też pedagogiem Montessori. Teorię łączy z praktyką, pracując z dziećmi w różnym wieku od ponad dwudziestu lat.

Program szkolenia:.

Adwent i Boże Narodzenie.
Analiza wybranych tekstów biblijnych – Proroctwa i Dzieciństwo Jezusa.
Prezentacja zajęć i praca z tekstami i materiałami – przygotowanie do Bożego Narodzenia – geografia biblijna, proroctwa, Diorama.
Celebracje liturgiczne.
Modlitwa dziecka i odpowiedź dziecka na głoszenie Ewangelii.
Wielkanoc
Wychowanie moralne
Liturgia – gesty liturgiczne, przygotowanie do świadomego uczestnictwa we mszy św.
Ostatnia Wieczerza
Zmartwychwstanie – analiza tekstów biblijnych i prezentacje dla dzieci.
Maksymy

Plan szkolenia:
28 września (sobota), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

29 września (niedziela), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

Zapisy/kontakt: e-mail: pskdp.pl@gmail.com
Opłata za kurs: 390 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
89 1090 1665 0000 0001 3618 5254
W tytule przelewu: imię i nazwisko kurs KDP 2/2019

Prosimy o zgłoszenie drogą mailową chęci uczestnictwa w szkoleniu e-mail: pskdp.pl@gmail.com. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty w wysokości 390 zł do dnia 20 września.

Pobierz: Karta zgłoszenia

Liczba uczestników kursu: 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat); minimalna liczba uczestników to 10 osób.

Zapisy na kurs formacyjny – poziom I

W dniach od 16- 17 lutego 2019 r. odbędzie się Kurs Formacyjny Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom I organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Prowadząca:
Dr hab. Barbara Surma jest absolwentką oraz adiunktem Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła dwuletnie studia katechetyczne w Centrum Formacyjnym Il Buon Pastore w Rzymie prowadzone przez Sofię Cavalletti. Jest też pedagogiem Montessori. Teorię łączy z praktyką, pracując z dziećmi w różnym wieku od ponad dwudziestu lat.

Program szkolenia:
Wprowadzenie do Katechezy Dobrego Pasterza – omówienie założeń pedagogicznych.
Bóg. Dziecko. Dorosły – w koncepcji Sofii Cavalletti.
Metoda znaku – przypowieści.
Przypowieści o Królestwie Bożym dla dzieci młodszych – nauczanie Jezusa.
Kształtowanie obrazu Boga – przypowieść o Dobrym Pasterzu.
Biblia i liturgia
Chrzest św. wprowadzenie do katechezy liturgicznej.
Msza święta – podstawą wychowania liturgicznego.
Wielki Post i Wielkanoc – wybrane prezentacje.

Plan szkolenia:
16 lutego (sobota), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

17 lutego (niedziela), godz. 9:00 – 18:00
9:00-10:30 prezentacje pracy z wybranymi materiałami
10:30-10:45 przerwa na kawę
10:45-12:15 prezentacje
12:15-12:30 przerwa na kawę
12:30-13:30 prezentacje
13:30-14:15 obiad
14:15-15:45 prezentacje
15:45-16:00 przerwa na kawę
16:00-18:00 prezentacje

Zapisy/kontakt: e-mail: pskdp.pl@gmail.com
Opłata za kurs: 390 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
89 1090 1665 0000 0001 3618 5254
W tytule przelewu: imię i nazwisko kurs KDP 2019

Prosimy o zgłoszenie drogą mailową chęci uczestnictwa w szkoleniu e-mail: pskdp.pl@gmail.com). Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia uiszczenie opłaty w wysokości 390 zł do dnia 8 lutego.

Liczba uczestników kursu: 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat); minimalna liczba uczestników to 10 osób.

Zajęcia odbywać się będą w klasztorze Franciszkanów przy pl. Wszystkich Świętych 5 w Krakowie.

Kursy Katechezy Dobrego Pasterza

Polskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza organizuje kursy formacyjne oraz szkolenia dla rodziców. Kurs formacyjny  Katechezy Dobrego Pasterza – Poziom II Część 2 rozpocznie się już 17 lipca 2018 r. w Krakowie i potrwa do 23 lipca. Szkolenia dla rodziców rozpoczną się połowie września 2018 r. Będziemy prowadzić dwie grupy – weekendową i tygodniową. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą kursów:
Kurs formacyjny
Szkolenia dla rodziców

Pytania dotyczące kursów można kierować pod adres mailowy: pskdp.pl@gmail.com

Co to jest Katecheza Dobrego Pasterza?

Nazwa Katecheza Dobrego Pasterza opisuje całą istotę naszej pracy: przypowieść o Dobrym Pasterzu to piękny obraz ufnej relacji między Bogiem a dzieckiem, i to owa relacja znajduje się w centrum tego biblijnego fragmentu. Jednocześnie metoda katechezy dba o rozwój człowieka jako całości – osoby duchowej, cielesnej, społecznej.

Katecheza jest drogą, na której dzieci i dorośli wspólnie mogą wzrastać w wierze. Bóg i dziecko spotykają się ze sobą w wyjątkowy sposób. Wspieranie tej relacji jest zadaniem dorosłego – kierowanym przez Ducha Bożego. Starannie przygotowane miejsce, atrium, pomaga dzieciom rozwijać ich relację z Bogiem. Przedmioty, które dziecko bierze do ręki, mówią mu Bogu. Katecheza Dobrego Pasterza według Sofii Cavalletti i Gianny Gobbi jest ścieżką dla dzieci w wieku od trzech do dwunastu lat, a jednocześnie dla dorosłych, którzy im  towarzyszą. Taka wizja wzrostu człowieka oraz metoda Marii Montessori umożliwiają autentyczne spotkanie dziecka z Bogiem i są zgodne z katolickimi podstawami teologicznymi oraz założeniami edukacyjnymi Sofii Cavalletti i Gianny Gobbi.